Choke Point

Mercedes 508 en rolstoel, 60000x30000x30000 mm, 2010

De installatie bestaat uit een grote Mercedes 508 bus waarop een clown is geschilderd en een oude rolstoel. Door de bus dusdanig op de stoep te parkeren bleef er slechts een kleine strook op het voetpad beschikbaar waar een rolstoel de verdere doorgang kon verhinderen.